Kindlustuse võrdlemine

Erinevate kindlustusseltside kindlustustingimuste võrdlemine võib olla tavainimese jaoks keeruline ja aeganõudev. Anname siinkohal nõu, kuidas teha tingimuste võrdlemine enda jaoks lihtsamaks.

2018. aasta oktoobrist jõustusid Kindlustustegevuse seaduse muudatused, millega rakendati Eestis Euroopa Liidu kindlustusturustuse direktiiv (IDD – Insurance Distribution Directive).

Selle regulatsiooni eesmärk on eeskätt tagada kindlustuse klientidele parem informeeritus kindlustusteenusest. Kindlustustoodetest paremaks arusaamiseks on kehtestatud lühike kindlustuse teabedokumendi vorm, mida peavad kõik seltsid oma toodete kohta omama.

Tänu teabedokumentidele on kindlustuspakkumiste võrdlemine lihtsam, kui kunagi varem. Teabedokumendid on kindla struktuuriga, mida on klientidel lihtsam jälgida ja omavahel võrrelda. Nii peab olema teabedokumendil üheselt välja toodud:

  • Mida kindlustatakse?
  • Mida ei kindlustata?
  • Millised on piirangud?
  • Kindlustuse piirkond
  • Kindlustusvõtja kohustused
  • Kuidas saab maksta?
  • Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
  • Kuidas saab lepingut lõpetada?

Kindlustustoodete teabedokumendi näol on siiski tegemist lühiülevaatega ning et mõista täpsemalt kaitsete sisu, soovitame tutvuda kindlustustingimustega. Nii võid olla kindel, et kui midagi juhtub, siis saad aru, millised kahjud hüvitatakse ja millised mitte.

Kindlustuse olemasolu ei tähenda seda, et võid ise olla hooletu. Samuti on palju asju, mida saad ise ära teha, et vältida kahjude tekkimist või kahju suurenemist. Seetõttu on kindlustustingimuste lugemine sulle kasulik.