KKK - Poliis.ee COVID-19 reisikindlustus

Kui kliendil on juba eelnevalt Poliis.ee reisikindlustus, siis saab.
Uuele poliisile kehtivad uued tingimused. Juhul kui kliendil oli varem mõne teise seltsi kindlustus, saab ta uue lepingu sõlmida 7-päevase ooteajaga, ehk kindlustuspoliisi algus saab olla kõige varem 7 päeva alates Ifiga ühenduse võtmisest.

Kas COVID-19 kindlustus lisatakse automaatselt minu reisikindlustusele?

Covid-19 kindlustus meditsiiniabi kindlustusele kehtib automaatselt.

Reisitõrke kindlustusele lisandub COVID-19 kindlustus automaatselt juhul, kui reisitõrke kindlustuskaitse on valitud.

Kas COVID-19 kindlustuse korral hüvitab Poliis.ee kulud, kui...

... mina, minu pereliige või mu reisikaaslane on lähikontaktne ja ma pean enne reisi jääma karantiini või isolatsiooni.

Ei, sellisel juhul Poliis.ee kulusid ei hüvita.
Reisi ärajäämise kulud hüvitatakse ainult juhul, kui kindlustatu, tema pereliige või reisikaaslane saab COVID-19 diagnoosi ja selle tõttu jääb reis ära.

...saan reisil COVID-19 diagnoosi.

Jah, Poliis.ee hüvitab meditsiiniabi kulud COVID-19 juhtumitele, mis tekivad välisriigis.
Kui poliisile on valitud ka reisitõrke kaitse, siis hüvitab Poliis.ee lisanduvad transpordi- ja majutuskulud.

...mu reisikaaslane saab reisi kestel COVID-19 diagnoosi ja mina pean seetõttu karantiini või isolatsiooni jääma.

Kui oled valinud reisikindlustuse poliisile ka reisitõrke kaitse, siis jah, sellises olukorras hüvitab Poliis.ee lisanduvad transpordi- ja majutuskulud.
Juhul kui reisitõrke kaitset valitud ei ole, siis Poliis.ee lisakulusid ei hüvita.

...haigestusin reisil COVID-19-sse ning jään karantiini või isolatsiooni. Kas Poliis.ee hüvitab majutus- ja transpordikulud?

Kui reisikindlustuse poliisile on ostetud ka reisitõrke kaitse, siis jah, Poliis.ee hüvitab lisandunud majutus- ja transpordikulud. Muid kulusid ei hüvitata.
Juhul kui reisitõrke kaitset ostetud ei ole, siis Polii.ee kulusid ei hüvita.

Ei, sellisel juhul Poliis.ee lisakulusid ei hüvita.

...mu lend jääb ära.

Ei, lennu ärajäämise korral Poliis.ee lisakulusid ei hüvita.

Muud küsimused COVID-19 kindlustuse kohta

COVID-19 juhtumi korral hüvitatakse meditsiiniabi või reisitõrke kulud vastavalt reaalsetele kuludele, kuid mitte rohkem kui poliisil nimetatud kindlustussumma ulatuses.

Ei, Poliis.ee ei hüvita reisimiseks vajalikele koroonaviiruse testidele tehtavaid kulutusi. See kehtib nii reisieelsete, lennujaamas või sadamas tehtavate kui ka reisijärgsete testide kohta.