Reisikindlustus

Reisikindlustus

Reisikindlustusest on abi, kui jääd enne reisi haigeks ja ei saa reisile minna või juhtub reisil olles mõni ootamatus, mille tõttu pead tegema lisakulutusi või pöörduma ennetähtaegselt tagasi Eestisse.

Selleks, et valida endale sobivaid kaitseid, mõtle läbi, millega reisil tegeled ja mida endaga kaasa võtad.

 

Meditsiiniabi kaitse

Meditsiiniabi kaitse on kohustuslik osa reisikindlustusest, mis on mõeldud haigestumise ja õnnetusjuhtumite korral ravi- ja transpordikulude hüvitamiseks.

 

Reisitõrke kaitse

Kui jääd enne reisi haigeks ja ei saa seetõttu reisile minna või haigestub reisikaaslane, hüvitatakse sulle juba tehtud transpordi- ja majutuskulud. Abi on sellest ka siis, kui sinu koduse varaga juhtub midagi ja sa pead pöörduma ennetähtaegselt tagasi Eestisse.

 

Pagasi kaitse

Pagasiks loetakse kõiki sinuga kaasas olevaid asju, sh käekott, kohver, sinu seljas ja taskus olevad asjad.

Pagas võib saada kahjustada teel sihtkohta või see võib kaduda. Samuti võib keegi su asjad varastada, näiteks hotellitoast või kui need on sinuga kaasas.

Ühe eseme hüvitislimiit on max 50% kindlustussummast. Hilinemise korral hüvitatakse hädavajalike esemete ostmine kuni 50% ulatuses pagasi kindlustussummast.

 

Õnnetusjuhtumi kaitse

Kui reisil juhtunud õnnetuse tagajärjel kindlustatud isiku tervislik seisund ühe aasta jooksul püsivalt halveneb, makstakse püsiva puude hüvitist. Kui kindlustatu sureb kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest, makstakse hüvitist pärijatele.

 

Vastutuskindlustus - teistele tekitatud kahjude kaitse

Juhul, kui tekitad kogemata teistele varalist kahju, aitame hüvitada tekkinud kahjud ja kindlustusjuhtumiga seotud õigusabikulud.

EELISED

  • UUS: COVID-19 kindlustus meditsiiniabile ja reisitõrkele
  • 24/7 kahjukäsitlus
  • Kaitse põhiliste riskide vastu. 

Tutvu toote tingimustega:

Reisikindlustuse tingimused TTPOL-20211

Reisikindlustuse teabedokument

Osta kindlustus