Reisikindlustus

Reisikindlustus

Reisikindlustusest on abi, kui jääd enne reisi haigeks ja ei saa reisile minna või juhtub reisil olles mõni ootamatus, mille tõttu pead tegema lisakulutusi või pöörduma ennetähtaegselt tagasi Eestisse.

Selleks, et valida endale sobivaid kaitseid, mõtle läbi, millega reisil tegeled ja mida endaga kaasa võtad.

 

Meditsiiniabi kaitse. UUS: COVID-19 kindlustus!

Meditsiiniabi kaitse on kohustuslik osa reisikindlustusest, mis on mõeldud haigestumise ja õnnetusjuhtumite korral ravi- ja transpordikulude hüvitamiseks.

COVID-19 meditsiiniabikindlustus

Hüvitamisele kuuluvad reisi ajal diagnoositud COVID-19-sse  haigestumisega seotud ravikulud ja meditsiiniline transport Eestisse.

NB: COVID-19 kindlustus kehtib järgmistes Poliis.ee reisikindlustuse piirkondades:

 • Põhja- ja Baltimaad
 • Euroopa
 • Laiendatud Euroopa, sh Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Türgi, Iisrael, Tuneesia, Maroko, Egiptus ja Araabia Ühendemiraadid. 

NB 2: Poliis.ee ei hüvita meditsiiniabikindlustuse alusel Covid-19 karantiini või muude piirangutega seotud kulutusi, sh täiendavad majutus- ja transpordikulud. Loe lähemalt Covid-19 kindlustuse eritingimustest 

 

Reisitõrke kaitse UUS: COVID-19 kindlustus!

Kui kindlustatu, tema pereliige või ainus reisikaaslane haigestub Covid-19ga, hüvitame:

 • Reisi ärajäämise kulud, mida ei tagasta teenusepakkuja
 • Karantiini jäämisega seotud täiendavad majutuskulud kuni 14-päeva
 • Eestisse tagasipöördumisega seotud täiendavad transpordi- ja majutuskulud

NB: COVID-19 kindlustus kehtib järgmistes Poliis.ee reisikindlustuse piirkondades:

 • Põhja- ja Baltimaad
 • Euroopa
 • Laiendatud Euroopa, sh Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Türgi, Iisrael, Tuneesia, Maroko, Egiptus ja Araabia Ühendemiraadid. 

Loe lähemalt Covid-19 kindlustuse eritingimustest 

Muu info reisitõrkekindlustuse kohta. Kui jääd enne reisi haigeks ja ei saa seetõttu reisile minna või haigestub reisikaaslane, hüvitatakse sulle juba tehtud transpordi- ja majutuskulud. Abi on sellest ka siis, kui sinu koduse varaga juhtub midagi ja sa pead pöörduma ennetähtaegselt tagasi Eestisse.

 

Pagasi kaitse

Pagasiks loetakse kõiki sinuga kaasas olevaid asju, sh käekott, kohver, sinu seljas ja taskus olevad asjad.

Pagas võib saada kahjustada teel sihtkohta või see võib kaduda. Samuti võib keegi su asjad varastada, näiteks hotellitoast või kui need on sinuga kaasas.

Ühe eseme hüvitislimiit on max 50% kindlustussummast. Hilinemise korral hüvitatakse hädavajalike esemete ostmine kuni 50% ulatuses pagasi kindlustussummast.

 

Õnnetusjuhtumi kaitse

Kui reisil juhtunud õnnetuse tagajärjel kindlustatud isiku tervislik seisund ühe aasta jooksul püsivalt halveneb, makstakse püsiva puude hüvitist. Kui kindlustatu sureb kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumisest, makstakse hüvitist pärijatele.

 

Vastutuskindlustus - teistele tekitatud kahjude kaitse

Juhul, kui tekitad kogemata teistele varalist kahju, aitame hüvitada tekkinud kahjud ja kindlustusjuhtumiga seotud õigusabikulud.

EELISED

 • UUS: COVID-19 kindlustus meditsiiniabile ja reisitõrkele
 • 24/7 kahjukäsitlus
 • Kaitse põhiliste riskide vastu. 

Tutvu toote tingimustega:

Reisikindlustuse tingimused TTPOL-20211

Reisikindlustuse teabedokument

COVID-19
eritingimused TTPOL-COVID-20211

Osta kindlustus