Küpsised on Sinu browseris keelatud

Selle rakenduse kasutamiseks pead lubama küpsiseid

Kui oled Küpsised sisse lülitanud, vajuta siia.

Milliseid kahjusid hüvitatakse?

Poliis.ee hüvitab järgmised kahjud:
Liiklusõnnetus

Liiklusõnnetus

Õnnetusjuhtum

Õnnetusjuhtum

Salongiklaasid

Salongiklaasid

  Abiinfo

Klaasikindlustusega

Sulge

on kaitstud kahju, mille tagajärjel kahjustus sõiduki aknaklaas. Omavastutus on 0 eurot - kui klaasi saab parandada. Omavastutus on 200 eurot - kui klaas tuleb vahetada.

Pukseerimine

Pukseerimine

  Abiinfo

Pukseerimine

Sulge

Kindlustusjuhtumi tõttu kahjustunud sõiduki pukseerimisel hüvitab kindlustusandja mõistlikud ja vajalikud äraveo kulud lähimasse hoiukohta või remonditöökotta sama riigi piires. Puksiirabi kutsumiseks on vajalik helistada tööpäevadel Poliis.ee infotelefonil 372 777 1543.

Tulekahju

Tulekahju

  Abiinfo

Tulekahjuks

Sulge

loetakse sõiduki kahjustumist või hävimist tule, suitsu, tahma või kustutustööde tõttu. Omavastutus 200 eurot.

Loodusõnnetus

Loodusõnnetus

  Abiinfo

Loodusõnnetus

Sulge

on erakorralise iseloomuga loodusnähtus (Nt üleujutus, tugev tuul, rahe, maavärin, maalihe, metsatulekahju), mille ilmnemise tagajärjel võib sõiduk kahjustuda või hävida. Omavastutus 200 eurot.

Vargus

Vargus

  Abiinfo

Varguseks

Sulge

loetakse kindlustusobjekti ebaseaduslikku äravõtmist kolmanda isiku poolt. Omavastutus 15%

Vandalism

Vandalism

  Abiinfo

Vandalism

Sulge

on kolmandate isikute poolt tahtlikult sõidukile tekitatud kahju. Omavastutus 200 eurot.

*Tutvu omavastutuse suurustega siin.

Sinu sessioon lõpeb 2 minuti pärast

Kas soovid jätkata?