Küpsised on Sinu browseris keelatud

Selle rakenduse kasutamiseks pead lubama küpsiseid

Kui oled Küpsised sisse lülitanud, vajuta siia.

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Teata kahjust meie kodulehel
Helista meile telefonil
+372 777 1543

Kui on toimunud liiklusõnnetus?

Kui on toimunud liiklusõnnetus on see mõistlik õnnetuse toimumise kohas kirjalikult fikseerida ning võimalusel teha ka fotod. Juhul kui liiklusõnnetuses on vigastatuid, tuleb juhtunust teavitada viivitamatult häirekeskust – 112. Politsei tuleb kutsuda juhul kui liiklusõnnetuse osapooled ei jõua kokkuleppele, kui kahjukannataja ei ole teada või kui kahju põhjustajat ei ole sündmuskohal. Liiklusõnnetuse vormistamiseks on soovitatav kasutada blanketti “Teade liiklusõnnetusest”. Juhul, kui blanketti ei ole, võib õnnetuse vormistada tavalisel paberil, millel peavad olema järgmised andmed:
  -      Liiklusõnnetuse toimumise kellaaeg, kuupäev ja täpne koht;

  -      Sõidukite juhtide andmed (nimi, aadress, telefon, isikukood);

  -      Liiklusõnnetuses osalenud sõidukite andmed (mark, mudel, reg. märk);

  -      Võimalike tunnistajate andmed;

  -      Liiklusõnnetuse lühikirjeldus ja skeem koos sõidukite asukoha ja liikumistrajektooridega;

  -      Osaliste allkirjad, sh märge selle kohta, kes on vastutav liikluskahju põhjustamise eest.

Kuidas kahjust teatada?

Poliis.ee-s sõlmitud kindlustuslepingu puhul saad kahjuteate esitada kahel viisil:
  -      mine otse autoremonditöökotta, nimekirja Poliis.ee koostööpartneritest leiad siit

  -      täida kahjuteade Poliis.ee veebilehel
Pärast kahjuteate saamist võtab kindlustusseltsi esindaja Sinuga ühendust ning korraldab kahjude hüvitamise.

Liikluskindlustuse kahju:
 • Liiklusõnnetuses kannatanu peab kindlustusseltsile kahjust teatama esimesel võimalusel. Pöörduda saab ka otse Poliis.ee koostööpartneri ehk autoremonditöökoja poole, kes võtab Sinu teate vastu ning edastab selle kindlustusseltsile.
 • Kahju põhjustaja peab kindlustusseltsile kahjust teatama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul pärast õnnetust .
Kaskokindlustuse kahju:
 • Kui Sul on sõlmitud Poliis.ee kaskokindlustus, võid kahjust teatamiseks pöörduda esimesel võimalusel otse meie kahjukäsitluse koostööpartneri poole. Avariijärgselt on Sul võimalik tellida sõiduki äravedu – helistades tööpäeval telefonil +372 777 1543, tellitud teenuse eest tasub kindlustusselts.

Kahjukäsitluse koostööpartner:

 • Võtab vastu Sinu kahjuteate
 • Teostab sõiduki ülevaatuse ja teeb fotod
 • Teeb koopiad Sinu poolt esitatud dokumentidest
 • Koostab remondieelarve ja saadab kõik kogutud dokumendid Poliis.ee-le
 • Pärast esmast koostööpartneri külastamist tuleb oodata kahjukäsitleja teadet otsusest või autoremonditöökoja kõnet garantiikirja saabumisest ning seejärel lepite kokku remondi teostamise aja
 • Rahalised arveldused toimuvad vastavalt otsusele ja väljastatud garantiikirjale.

Sinu sessioon lõpeb 2 minuti pärast

Kas soovid jätkata?