Küpsised on Sinu browseris keelatud

Selle rakenduse kasutamiseks pead lubama küpsiseid

Kui oled Küpsised sisse lülitanud, vajuta siia.

Oluline info

Liikluskindlustus

 • Enne poliisi lõppu saadame Teile pakkumus-arve uueks perioodiks. Jätkamiseks piisab arve maksmisest või kui soovite, saate uue poliisi ise Poliis.ee lehel vormistada.
 • Kindlustusvõtjal on õigus esitada Ifi peale kaebus Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn. Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse eeskätt läbirääkimiste teel. Vaidluse kohtueelseks lahendamiseks võib pöörduda avaldusega liikluskindlustuse lepitusorgani poole (telefon 667 1800; e-post lepitus@lkf.ee; Mustamäe tee 46, Tallinn 10612), kus lepitusmenetlus on tasuta. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kohtus.
 • Kui Teil on kaebus seoses internetist tehtud ostuga ja Te ei soovi pöörduda kohtu poole, siis saate kohtuvälise lahenduse leidmiseks kasutada Euroopa Komisjoni vaidluste lahendamise veebilehte.
 • Sõlmitud lepingust on tarbijal õigus taganeda 14 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimise (kindlustusmakse tasumise) päevast, saates tahteavalduse lepingust taganemise kohta.
 • Kindlustuslepingust taganemise avalduse saab esitada elektrooniliselt www.poliis.ee kaudu või kirjalikult aadressil: If P&C Insurance AS, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.
 • Kindlustuslepingust taganemise avaldusel tuleb ära märkida kindlustusvõtja pangakonto number, kuhu kanda tagastatav osa kindlustusmaksest.
 • Kindlustusandja võib loobuda kindlustusmakse tagastamisest, kui on toimunud kahjujuhtum.
 • Taganemisõiguse tähtaja möödumisel kaotab kindlustusvõtja õiguse kindlustuslepingust ühepoolselt taganeda või kindlustusleping üles öelda.

Kaskokindlustus

 • Kindlustuspoliisil on lühike kokkuvõte kindlustuslepingu olulisematest tingimustest. Kindlustuslepingu poolte õigused ja kohustused on toodud kindlustuspoliisil, kindlustustingimustes ja muudes dokumentides, millele kindlustuslepingus on viidatud.
 • Lepingule ja lepingueelsetele õigussuhetele kohaldatav õigus: Eesti õigus. Lepingust tulenevad vaidlused alluvad Harju Maakohtule.
 • Sõlmitud lepingust on tarbijal õigus taganeda 14 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimise (kindlustusmakse tasumise) päevast, saates tahteavalduse lepingust taganemise kohta.
 • Kindlustuslepingust taganemise avalduse saab esitada elektrooniliselt www.poliis.ee kaudu või kirjalikult aadressil: If P&C Insurance AS, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.
 • Kindlustuslepingust taganemise avaldusel tuleb ära märkida kindlustusvõtja pangakonto number, kuhu kanda tagastatav osa kindlustusmaksest.
 • Kindlustusandja võib loobuda kindlustusmakse tagastamisest, kui:
  - kindlustusperioodil on toimunud kahjujuhtum;
  - kindlustusperiood on juba möödunud.
 • Taganemisõiguse tähtaja möödumisel kaotab kindlustusvõtja õiguse kindlustuslepingust ühepoolselt taganeda või kindlustusleping üles öelda.

Sinu sessioon lõpeb 2 minuti pärast

Kas soovid jätkata?