Küpsised on Sinu browseris keelatud

Selle rakenduse kasutamiseks pead lubama küpsiseid

Kui oled Küpsised sisse lülitanud, vajuta siia.

Kaskokindlustuse kalkulaator

<h2>Andmete sisestamisel esines vigu!</h2><p>Palun kontrolli alljärgnevalt sisestatud andmete korrektsust. </p>

Vastutav kasutaja/omanik

Abiinfo

Vastutav kasutaja/omanik

Sulge

Täpse hinna arvutamiseks kirjuta siia sõiduki vastutava kasutaja või selle puudumisel omaniku isiku-/registrikood.

*

Millist sõidukit soovid kindlustada?

*

Tagasi

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Sulge

Jätkamiseks on vajalik nõusolek isikuandmete töötlemiseks!

Käesolevaga annan nõusoleku isikuandmete töötlemiseks alltoodud tingimustel.

Isikuandmete vastutav töötleja:
If P&C Insurance AS
Äriregistri kood 10100168
Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn
info@if.ee

If P&C Insurance AS pärib liiklusregistrist kindlustatava sõidukiga seotud andmeid.

If P&C Insurance AS kasutab eelnimetatud andmeid kindlustusriski hindamiseks, kindlustuslepingu sõlmimiseks Poliis.ee-s, kindlustuslepingu täitmiseks ning kindlustuslepingu lõppemise korral järgmisteks kindlustusperioodideks kindlustuspoliiside vormistamiseks.

Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida töödeldakse If P&C Insurance AS-is.

Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kustutamist ja sulgemist, kui andmete töötlemine ei ole vastavuses õigusaktide nõuetega.

Teil on õigus nõuda andmete parandamist, kui töödeldavad andmed ei ole õiged.

Isikuandmete töötlemise lõpetamiseks, sulgemiseks, kustutamiseks või parandamiseks pöörduge palun If P&C Insurance AS-i poole.

Kindlustusmakse

Tagasi

Sinu kindlustusmakse:

Kindlustusmakset saab tasuda kuu, kvartali, poolaasta või aasta kaupa.

Sinu sessioon lõpeb 2 minuti pärast

Kas soovid jätkata?