Küpsised on Sinu browseris keelatud

Selle rakenduse kasutamiseks pead lubama küpsiseid

Kui oled Küpsised sisse lülitanud, vajuta siia.

Kahjud, mida ei hüvitata

Kindlustusandjal ei ole kohustust hüvitada kahju, mille tekkimist oli võimalik ette näha ega kahju, mis on valdaja poolt sõidukile tahtlikult tekitatud.

Poliis.ee-l ei ole kahju hüvitamise kohustust, kui:

  • kahju tekkimine sõidukile ei olnud ootamatu ja ettenägematu.
  • sõidukit kahjustati valdaja või tema esindaja poolt teadlikult.
  • sõiduki juht ei olnud liiklusõnnetuse toimumise ajal kaine või tarvitas joovet tekitavaid aineid pärast õnnetust ja enne politsei või meditsiiniasutuse poolt joobeseisundi kontrollimist.
  • kindlustatud sõiduki juht põgenes pärast liiklusõnnetust sündmuskohalt.
  • kindlustatud sõiduki juhil puudus liiklusõnnetuse toimumise ajal vastava sõiduki kategooria juhtimisõigus.
  • kahju tekkimist soodustas suverehvide kasutamine ajal, mil talverehvide kasutamine oli kohustuslik.
  • kahju tekkis sõiduki valdaja hooletuse tõttu väljaspool teed (nt sõiduki garaaþis hoidmise ajal).
  • kahju tekkis seoses sõiduki kasutamisega liiklemiseks mitte ettenähtud piirkonnas (maastikul, soisel alal, vees).
  • kahju tekkis seoses sõiduki kasutamisega võistlusel või võidusõidul.
  • kahju tekkis sõiduki puuduliku tehnilise seisundi tõttu.

Sinu sessioon lõpeb 2 minuti pärast

Kas soovid jätkata?